Stopień sprężania , aby zależność geometryczna określająca stosunek całkowitej pojemności nad tłokiem w DMP (Dolnym Martwym Punkcie) zrobić pojemności nad tłokiem wagowo GMP (Górnym Martwym Punkcie).

Innymi slowy: stosunek pojemności cylindra wraz z pojemnością Komory spalania … Czy pojemności Komory spalania:

E = (Vc + VKS) / VKS

Gdzie:
E = Stopień sprężania
Vc = Pojemność Skokowa Jednego cylindra
VKS = Pojemność Komory spalania Tego cylindra

Stosunek dziesięć pokazuje ile razy podczas suwu sprężania, czyli Ruchu tłoka od DMP (Dolnego Martwego punktu) Czy GMP (Górnego Martwego punktu), zmniejsza SIĘ Pojemność nad tłokiem. Oczywiscie SILNIK NIE pracuję na stopniu sprężania, lecz na ciśnieniu sprężania. Jednak Stopień sprężania ma na ciśnienie sprężania decydujący, choc nie nie Jedyny wpływ. Przyrost Mocy maksymalnej powodowany SAMYM przyrostem stopnia sprężania określa wzór:

Nowa moc = stara MOC * (E2 / E1) ^ (0365 * n)

Gdzie:
E2 = Nowy Stopień sprężania
E1 = Stary Stopień sprężania
n = Ilość cylindrów SILNIKA

 

Obliczony w dziesięciu sposób przyrost Mocy JEST Prawdziwy, gdy wyprzedzenie zapłonu oraz Skład mieszanki pozostają bez ZMIAN I nie nie pojawia SIĘ spalanie detonacyjne. Niestety Przy spełnieniu w / w warunków, Możliwości zwiększenia stopnia sprężania zazwyczaj Sa niewielkie, a juz szczególnie wtedy, gdy seryjnie producent SILNIKA zaleca PALIWO LO98. Nieco Lepiej wygląda sytuacja z podnoszeniem stopnia sprężania w silnikach zasilanych paliwem LO95 seryjnie. W takich przypadkach po przejściu na PALIWO LO98 możliwe JEST niewielkie zwiększenie stopnia sprężania i uzyskanie Z Tego Tytułu stosownego przyrostu Mocy. Przekroczenie dopuszczalnej dla stosowanego Paliwa Wartości ciśnienia sprężania, powoduje wystąpienie Bardzo szkodliwego dla SILNIKA TZW. spalania detonacyjnego, mogącego w krótkim Czasie doprowadzić zrobić JEGO poważne awarii.

Z wzoru wynika rowniez, Ze przyrost Mocy wynikający ZE zwiększania stopnia sprężenia JEST Tym większy, im większą Ilość cylindrów ma silnik. Między innymi z I Tego powodu najmocniejsze silniki wolnossące silniki do 12 LUB 10 cylindrowe.

Zwiększanie stopnia sprężania moze sie odbywać na kilka sposobów. W zastosowaniu zrobić niezbyt wyczynowych modyfikacji najczęściej wystarcza planowanie głowicy. W modyfikacjach bardziej Zaawansowanych potrzebny Stopień sprężania uzyskuje SIĘ poprzez zamontowanie tłoków z bardziej wypukłymi denkami.
Zwiększenie stopnia sprężania występuje rowniez w przypadku powiększania pojemności skokowej cylindra, Przy niezmienionej pojemności Komory spalania.

O ile w silnikach seryjnych Możliwości podnoszenia stopnia sprężania SA Mocno ograniczone, o tyle w silnikach modyfikowanych Już nie, ponieważ odporność na spalanie detonacyjne SILNIKA ZE wzrostem obrotów wzrasta Mocy maksymalnej. Tak wiec modyfikując silnik i zwiększając JEGO Obroty Mocy maksymalnej, możemy bez obawy stosownie zwiększać JEGO Stopień sprężania wg wzoru:

E2 = E1 * (obr2 / obr1) ^ (1 / (0365 * n))

Gdzie:
obr1 = seryjne Obroty Mocy max
obr2 = nowe Obroty Mocy max
E1 = seryjny Stopień sprężania
E2 = Nowy Stopień sprężania

Jeżeli np. czterocylindrowy silnik seryjny ma Stopień sprężania E = 9, A moc maksymalną Przy 6000 obr / min i skutkiem modyfikacji nowa moc maksymalna wystąpi Przy 8000 obr / min, aby właściwy Nowy Stopień sprężania bedzie:

Enowy = 9 * (8000/6000) ^ (1 / (0365 * 4))

 

Obliczanie stopnia sprężania dla turbo

Doładowanie zwiększa ciśnienie sprężania i powoduje wzrost skłonności SILNIKA zrobić występowania spalania detonacyjnego. W przypadku niskociśnieniowego turbo miękkie w silnikach zasilanych paliwem LO95 seryjnie oo Reguły Nie zachodzi potrzeba ICH odprężania, ponieważ wag celu zapobieżenia spalaniu detonacyjnemu wystarczy przejść na PALIWO LO98 i ew. świece zapłonowe zmienić seryjne na świece o Tej samej Wartości Cieplnej, ale Konstrukcji oo wewnętrzna (schowaną) elektroda. Natomiast w pozostałych przypadkach silnik należy odprężyć wg wzoru:

E dla turbo = E wolnossące – ((p + 1) / 1,32)

Gdzie:
P = ciśnienie doładowania

 

przekładka odprężąjąca

Jednym ZE sposobów odprężania SILNIKA JEST metalowa przekładka umieszczona Między dwiema uszczelkami pod Głowice seryjnymi. Wymaganą grubość KM przekładki obliczamy wg wzoru:

 

H cm = (V / (E turbo – 1) – V / (E wolnossące – 1)) / (pi * (d / 2) ^ 2) – Hsu

Gdzie:
V = Pojemność Skokowa Jednego cylindra w cm3
d = średnica cylindra W CM
E turbo = wyliczony Stopień sprężania dla turbo
E = Stopień sprężania wolnossące seryjny
Hsu = grubość w cm używanej seryjnej Uszczelki pod Głowice
Pi = 3,1415926

cdn.