Kąt między osiami krzywek nie powinien być mniejszy od iloczynu stosunku średnic zaworów i 90°. Oczywiście dotyczy to tylko wałków rozrządu, w których krzywki ssące i wydechowe mają taki sam kąt całkowitego otwarcia.
W przypadku wałków rozrządu, których kąt całkowitego otwarcia krzywek ssących jest inny niż krzywek wydechowych, powyższa zasada dotyczy kąta między początkami otwarć zaworów wydechowych i ssących, mierzonego zawsze od początku otwarcia zaworu wydechowego do początku otwarcia zaworu ssącego.