Jeżeli każdy cylinder posiada swoją zwężkę w gaźniku, to czynne pole powierzchni przekroju zwężki powinno być równe czynnemu polu powierzchni przekroju gniazda wydechowego, lub sumie pól czynnych przekrojów gniazd wydechowych (jeżeli są dwa). Amen